Maand archief

Werkwijze

Hoe werken wij in onze groep 1-2-3

Wij hebben met de onderbouw de beschikking over twee mooie, ruime lokalen waar we optimaal gebruik van maken. We starten iedere dag in het instructielokaal in de kring met een ochtendlied en heten de kinderen welkom. De lees- en rekeninstructies voor groep 3 worden ook in dit lokaal gegeven door de leerkracht. In dit lokaal zijn ook hoeken, waaronder een lees/ schrijfhoek en een rekenhoek. Daar werkt groep 1-2 ook spelenderwijs in mee.

Daarnaast hebben we een prachtig hoekenlokaal waar de kinderen spelend de wereld kunnen ontdekken. Naast een bouwhoek, een leeshoek, knutselhoek en huishoek zijn er themahoeken voor het ontdekkend leren. Deze themahoeken staan centraal tijdens het werken met de kernconcepten. Aan deze kernconcepten werken we schoolbreed met de groepen 1 t/m 8. Het zijn thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind, zoals groei & leven en communicatie (de leerkracht kan u hier meer informatie over geven).

Groep 3 werkt met een weektaak, waarbij de opdrachten geleidelijk worden uitgebreid en het zelfstandig werken wordt gestimuleerd. De verwerking van deze opdrachten vindt zowel in het instructielokaal, als ook in het hoekenlokaal plaats. Op die manier borgen we de ontwikkeling van de kinderen in groep 1-2-3 van spelen ‘via spelend leren naar leren’ optimaal.

Alle kinderen krijgen iedere week een half uur Engelse les. Dit wordt verzorgd door juf Ingrid Santema. Op een speelse manier leren de kinderen de beginselen van een vreemde taal.

“Worden wie je bent” dat is het motto van de Prinses Margrietschool, waarbij de drie kernwaarden van het openbaar onderwijs Terschelling centraal staan:

  • Jezelf mogen zijn
  • Geloof in eigen kunnen
  • Plezier

Deze kernwaarden waarborgen wij met kansrijk combineren in groep 1-2-3. In onze groep kan en mag ieder kind zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier ontwikkelen!

Als u nieuwsgierig bent geworden: u bent van harte welkom om een kijkje te nemen bij ons in de groep!

Juf Sandra en juf Marloes