Maand archief

Werkwijze

Hoe werken wij in onze groep 1,2,3.

Wij hebben op onze school de beschikking over twee mooie lokalen waar we optimaal gebruik van maken. We starten iedere dag in het rustige lokaal in de kring met een vast ochtendlied. De leerkracht heeft dan even tijd om de kinderen welkom te heten en te observeren. De lees en rekeninstructies voor groep 3 worden ook in dit lokaal gegeven door de leerkracht. Onze onderwijsassistent Sandra is tijdens de ochtend aanwezig, zodat er altijd een juf aanwezig is in elk lokaal. In dit rustige lokaal zijn ook hoeken, waaronder een lees/ schrijfhoek en een rekenhoek. Daar werkt groep 1/2 ook spelenderwijs in mee.

Daarnaast hebben we een prachtig hoekenlokaal waar de kinderen spelend de wereld kunnen ontdekken. Naast een bouwhoek, een leeshoek, knutselhoek en huishoek zijn er themahoeken voor het ontdekkend leren. Deze themahoeken staan vaak centraal tijdens het werken met de kernconcepten. Met deze kernconcepten werken we overigens schoolbreed. ( de leerkracht kan u hier meer informatie over geven)

Groep 3 werkt met een weektaak waarbij de taakjes geleidelijk worden uitgebreid en het zelfstandig verwerken wordt gestimuleerd. Deze verwerking kan zowel in het rustige lokaal als ook in het hoekenlokaal met een opdrachtje gedaan worden. Op die manier borgen we de ontwikkeling van spelen via spelend leren naar leren optimaal.

Alle kinderen krijgen iedere week een half uur Engelse les. Dit wordt verzorgd door juf Ingrid Santema. Op een speelse manier leren de kinderen op die manier de beginselen van een vreemde taal.

“Worden wie je bent”, dat is het motto van onze school, waarin de kernwaarden

• jezelf mogen zijn

• geloof in eigen kunnen

• plezier

centraal staan. Dit waarborgen wij met ons kansrijk combineren, waarbinnen ieder kind zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier kan en mag ontwikkelen.

Als u nieuwsgierig bent geworden, kom langs, u bent van harte welkom!