Maand archief

Nieuws

Schooljaar 2018/2019

Schooljaar 2017/2018

Maart 2018

Na een heerlijke voorjaarsvakantie met sneeuw en zelfs een paar dagen natuurijs starten we weer vol frisse moed aan een nieuwe periode. Het kernconcept Energie starten we met een donkere, koude klas. Energie blijkt best wel een ingewikkeld concept. Want elektriciteit is nou niet direct energie, maar wat is het dan wel. En hoe kunnen we energie omzetten in elektriciteit? Welke uitingsvormen van energie zijn er? Daar beginnen we mee en de kinderen gaan thuis op zoek naar die verschillende uitingsvormen. Ook leren we wat rendementsverlies is.

Het leuke van het werken met de kernconcepten is, dat we steeds meer kunnen verbinden met elkaar. Tijdens de tekenles tekenen de kinderen energie, ze creëren prachtige vulkanen waar de energie vanaf spat. Tijdens de crea geven we als opdracht mee, ontwerp iets waar beweging in zit. Er ontstaan knikkerbanen, flipperkasten en draaimolens.
Tussendoor is het ook nog Pasen. Is daar dan geen aandacht meer voor? Zeker wel, maar op een andere manier. De geijkte paaskuikentjes hangen niet meer op de ramen, maar door wel aandacht te hebben voor het waarom van die twee vrije dagen heb je het wel met kinderen over cultuur en geloof. De ouderraad verzorgde een heerlijke paaslunch en we gingen ‘om de hoek’ in de duinen op zoek naar paaseitjes vergezeld door de paashaas uit groep 7.

Februari 2018

De eerste weken van februari stond voor onze groep behoorlijk in het teken van de Olympische Spelen. We deden met taal en wereldoriëntatie opdrachten die aansloten bij onze sportieve klas. Een webpad, het maken van een kwartet en verschillende creatieve opdrachten.

foto van Prinses Margriet School - Terschelling.

foto van Prinses Margriet School - Terschelling.

En we keken natuurlijk tussendoor ook even stiekem naar de Nederlanders als die aan het schaatsen waren. Samen kijken naar die helden op het digibord en hard juichen als ze winnen is extra leuk!

foto van Prinses Margriet School - Terschelling.

 

Januari 2018

Het kernconcept communicatie is nog steeds gaande. Nu richten we ons meer op communicatie via media. Welke vormen van media zijn er? Hoe was dit vroeger? Krant en TV lijken steeds meer vervangen te worden door internet en social media. Maar hoe ga je daar dan mee om? Wat is verstandig en waar moet je rekening mee houden? We krijgen bezoek van André Brink van de Terschellinger en van Hessel van der Kooij, Arjan Boxelaar en Lennart Geerts van Terschelling TV.

 

 

 

De kinderen stelden goede vragen en konden van daaruit hun eigen journaal en krant maken. Er werd een heuse redactie gevormd door een groepje uit de bovenbouw. Zij zorgden ervoor dat de aangeleverde artikelen in een internetkrant opgemaakt werden. Tijdens een open ochtend konden de ouders de gemaakte krant en journaals komen bekijken op school.
Verder renden de kinderen hun benen uit hun lijf om geld op te halen tijdens een sponsorloop voor het opknappen van het schoolplein.

November en december 2017

Het tweede kernconcept dit schooljaar is communicatie. Communicatie in de breedste zin van het woord. Voor de kerstvakantie bespraken we vooral de non-verbale communicatie, boodschappen overbrengen aan een ander middels woord en geschrift en communicatie via kunst. Sint en Piet werden volgens de stijl van Rembrandt en van Gogh geschilderd, er werden kaarten geschreven naar ‘eenzame ouderen’ en we oefenden met onze mimiek waarbij we de verschillende emoties bespraken.
Natuurlijk vierden we ook Sinterklaas en kerst.

foto van Prinses Margriet School - Terschelling.

Er werden weer mooie surprises gemaakt en met kerst hadden we een lopend buffet in de eigen klas met zelfgemaakte hapjes. We zongen kerstliedjes op de trap voor de ouders. Dit jaar zongen we ook per groep een eigen lied. Wij zongen ‘ik ben een kerstbal’ van Bert&Ernie en ‘kleine ster’.
Zo tegen het eind van het jaar wordt het leren soms wat lastiger. Er zijn zoveel leuke dingen te doen en je hoofd dan ook nog bij het rekenen houden….. Spelenderwijs rekenen is altijd leuk, maar in deze periode een hele goede motivator!

foto van Prinses Margriet School - Terschelling.foto van Prinses Margriet School - Terschelling.

Oktober 2017

Naast alle basisvakken zijn we begonnen met het eerste thema van wereldoriëntatie. We werken met ingang van dit schooljaar met de Kernconcepten van KPC. Dit zijn hele brede thema’s van waaruit de kerndoelen voor wereldoriëntatie behaald worden. Voor de leerkrachten én leerlingen blijft er binnen die thema’s veel vrijheid voor zelfontdekkend en onderzoekend leren. Het eerste thema is Tijd en Ruimte. Vanuit de ruimte zijn we steeds meer gaan inzoomen op onze eigen ruimte, dichter bij huis. We startten met een fantastische les van André Kuipers in de zeevaartschool. Daarnaast kwamen er twee ruimtewezentjes in de klas die vroegen of de leerlingen informatie wilden verzamelen over hun eigen zonnestelsel, de aarde en de ruimte om hen heen.
Vanuit redelijk gestuurde opdrachten konden kinderen hun eigen onderzoekje opstarten naar één van de planeten van ons zonnestelsel. Prachtige muurkranten en een dosis kennis waren het resultaat.

Bij het inzoomen op de aarde hebben we vooral gekeken naar de klimaten. Wat is er van invloed op de temperatuur? Hoe komt het dat het op de ene plek kouder is dan op de andere? Samen met groep 7/8 hebben de leerlingen onderzocht hoe het klimaat is op twee door henzelf gekozen plekken op aarde. Hiervan maakten ze een folder in Word, zodat de ICT vaardigheden ook geoefend werden.

September 2017

We zijn weer begonnen na een heerlijke zomervakantie. Dit jaar geen groep 4/5/6 maar een 5/6. We hebben de oude groep 6 dus uitgezwaaid en gaan met de rest verder. 18 leerlingen en twee juffen dit jaar. Of eigenlijk drie, want op dinsdagmiddag is juf Janneke in de klas.

We zijn het jaar gestart met allerlei activiteiten in het kader van de “Gouden weken”. Om goed met elkaar te kunnen samenwerken en leren is het belangrijk dat we de afspraken in de klas opnieuw bespreken, elkaar weer even leren kennen en ook dat de nieuwe juf iedereen goed kent. Daarom gaan we ook altijd aan het begin van het schooljaar op schoolreis. Dit jaar gingen we samen met groep 3/4 naar Sanjesfertier in Veenwouden. Foto’s hiervan staan onder het kopje ‘nieuws’.

Andere activiteiten die we ondernamen waren verschillende groepsopdrachten, we kregen een ‘dit ben ik-tas’ mee naar huis en praatten over het gebruik van What’s app in de les What’s happy.

 

 

 

Maart 2017

Na de voorjaarsvakantie startten we met een nieuw thema: Beroepen. Tijdens een gezamenlijke brainstorm met groep 4 t/m 8 verzamelden we heel veel beroepen. Deze beroepen konden we indelen in de verschillende economische sectoren, de primaire, secundaire, tertiaire en quartaire. ‘s Middags kon iedereen meteen vragen naar het beroep van zijn of haar ouders en dit ook indelen in de goede sector. Dat is nog best lastig!

Kijken of er dubbele beroepen bij zitten

de dubbele kaartjes worden op elkaar geplakt

Indeling maken in de vier sectoren.

Vanuit dit thema zijn er verschillende activiteiten gedaan. We hebben les gehad van een kapitein die iets vertelde over het fenomeen tijd tijdens zijn werk. Zo leerden we over tijdverschillen, tijdzones, de evenaar, de poolcirkels en de stand van de zon in de verschillende jaargetijden.
In groepjes maakten we hier verhalen en tekeningen over.
Tijdens de tekenles gingen we aan de slag met het beroep architect. Naar aanleiding van een aflevering van Klokhuis tekenden we zelf huizen uit de Gouden Eeuw.
Tijdens de open week hielden we een beroepenochtend. Ouders konden meewerken in de klas op de manier zoals we die steeds vaker doen: met een groepje verzamel je informatie en vervolgens verwerk je dit op een manier die bij jouw groepje past. Deze keer was de opdracht: interview een ouder over zijn of haar beroep. Ouders hielpen eerst mee met het bedenken van de vragen, waren daarna onderwerp van het interview en konden vervolgens weer aansluiten bij de verwerking. Leerzaam voor zowel kinderen als ouders!

Deze diashow vereist JavaScript.

Februari 2017

In deze maand werkten we in het kader Wereldoriëntatie aan het thema de Zee. Om in de stemming te komen reden we met de strandbus van Chris Scheepstra naar het strand om te bekijken wat er allemaal in je op komt als je langs de zee rijdt. Dit leverde een hoop vragen op en iedereen ging met zijn of haar eigen leervraag aan de slag. In groepjes werd dit op hun eigen wijze uitgewerkt. Ook werkten we aan gedichten en schilderijen over de zee en bezochten we het Centrum voor Natuur en Landschap.

Deze diashow vereist JavaScript.

Op 9 februari kwamen er een aantal politieagenten op school om de fietsen van alle leerlingen te keuren. Werken de remmen, zitten er voldoende reflectoren op en heb je voldoende profiel op je banden. Deze en nog andere punten werden bij iedere fiets gecontroleerd.

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Januari 2017

Nieuw jaar, nieuwe dingen te leren! Deze maand zijn we begonnen met een aantal nieuwe manieren van leren. Zo hebben we in onze groep naast het rekenen op papier en op de tablets ook verschillende spelletjes erbij gepakt. Spelleiders bereiden het spelletje voor en leggen de anderen uit hoe het werkt. Hierbij wordt mooi samengewerkt met de gehele groep 4/5/6.

 

 

December 2016

Deze maand stond natuurlijk in het teken van Sinterklaas en Kerst. Ook al is het mysterie rond de Sint voor een deel van de groep al opgelost, het blijft natuurlijk spannend. Groep 4 sloot tijdens de viering op 6 december aan bij groep 1/2/3 en met groep 5 en 6 werden surprises en gedichten uitgepakt. Op 6 december??? Zeker, we hadden dit jaar de eer om Sinterklaas officieel uit te zwaaien.

 

Kerstfeest vierden we in het Raadhuis. Maar ook op school hadden we een gezellige tijd met het maken van kerststukjes, het uitspelen van prentenboeken en bijvoorbeeld een kerstquiz in de klas. Samenwerken, overleggen, samen creëren waren vaardigheden die hierbij werden geoefend.

De winnaars!

 

 

November 2016

Lampionnen in groep 4/5/6

Ieder jaar is het weer een ‘dingetje’. Lampionnen. Vaak worden de prachtigste creaties voorbereid door leerkrachten, uitgeknipt door kinderen en in elkaar geniet door ouders. Vooral jonge kinderen kunnen dan heel eerlijk antwoord geven op de vraag of ze die zelf gemaakt hebben….
Zelf maken, zelf creëren, past binnen het concept Next Level. Waarbij kinderen uitgedaagd worden hun eigen creativiteit aan te boren en trots kunnen zijn op hun eigen proces. Want dat is waar het dan meer om gaat; het proces waarmee het product tot stand komt. Bedenken wat je gaat doen, wat je nodig hebt, hoe je het gaat aanpakken en aan wie je hulp gaat vragen als je er niet uitkomt. Hulp bieden en ondertussen ook nog je eigen lampion af zien te krijgen. Omgaan met ‘als het even niet zo goed lukt’. Allemaal zaken die zich een aantal middagen afspeelden bij ons in de klas. Aangezien ik wel een paar voorbeelden had laten zien, bleven de kinderen toch nog behoorlijk gericht op dat voorbeeld. Behalve bij één groep, want dat bleek te moeilijk. Zij konden het voorbeeld loslaten en echt zelf creëren. Je ziet mooie verschillen tussen groep 4 en groep 6. En je ziet trotse koppies. Misschien is het product niet zoals je ze op Pinterest ziet, maar deze lampionnen zijn wél zelf gemaakt!

Deze diashow vereist JavaScript.

 

September 2016

Op woensdag 21 september gingen we met z’n allen op schoolreis. We hadden een heerlijke, volle dag. Varen met de TS 3, een excursie op de Noordsvaarder en daarna met de taxibus naar Bornholm voor een welverdiende lunch. ‘s Middags speelden we in het bos en hebben we gebowld. Als afsluiting nog een heerlijk ijsje. Een prachtige, zonnige dag waarop we elkaar weer een beetje beter hebben leren kennen.

 

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Een nieuw schooljaar, een nieuwe groep

September 2016

We zijn weer gestart. Met een nieuwe groep en nieuwe juffen. In de eerste weken hebben we samen hele mooie afspraken gemaakt en de belangrijkste zijn eigenlijk dat we voor elkaar zorgen en dat we allemaal als doel hebben om onszelf te verbeteren. Elke dag een beetje erbij leren en elkaar hierbij helpen. Een heel mooi streven waar we elke dag ons best voor doen!
Ook de tablets zijn nieuw. Voor groep 4 helemaal nieuw en voor groep 5 en 6 zijn ze een stuk groter geworden. Dit werkt veel fijner. Maar naast het werken op de tablets leren we ook op hele andere plekken. Op het plein, in de natuur en soms even op een rustig plekje in de school met een kleiner groepje.

img_2542 Rekenen op het pleinimg_2545 Wereldoriëntatie in de natuurimg_2612 Groep 4 voor het eerst op de tabletsimg_2615 Instructie op een rustig plekjeimg_2621Kan het mooier?

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws per mail

Vul je mailadres in om in te schrijven voor e-mail alerts

Voeg je bij 384 andere abonnees

Contact

Prinses Margrietschool
Dennenweg 4
8881CJ West Terschelling
Tel.: 0562 - 79 80 04
e-mail sturen

Kalender

augustus 2018

ma di wo do vr za zo
1
 • Zomervakantie
2
 • Zomervakantie
3
 • Zomervakantie
4
 • Zomervakantie
5
 • Zomervakantie
6
 • Zomervakantie
7
 • Zomervakantie
8
 • Zomervakantie
9
 • Zomervakantie
10
 • Zomervakantie
11
 • Zomervakantie
12
 • Zomervakantie
13
 • Zomervakantie
14
 • Zomervakantie
15
 • Zomervakantie
16
 • Zomervakantie
17
 • Zomervakantie
18
 • Zomervakantie
19
 • Zomervakantie
20
 • Zomervakantie
21
 • Zomervakantie
22
 • Zomervakantie
23
 • Zomervakantie
24
 • Zomervakantie
25
 • Zomervakantie
26
 • Zomervakantie
27
 • Zomervakantie
28
 • Zomervakantie
29
 • Zomervakantie
30
 • Zomervakantie
31
 • Zomervakantie