Maand archief

Onze school

Onze school werkt aan toekomstgericht onderwijs en daarom werken we nauw samen in ons netwerk Openbaar Onderwijs Terschelling. Een netwerk dat de lef van leerkrachten aanwakkert, zodat zij zelf de regie nemen om de schoolambities te realiseren.  

Onze leerkrachten weten als geen ander wat werkt in gecombineerde groepen waar Passend Onderwijs wordt geboden op een eiland met een rijkdom aan boeiende en betekenisvolle activiteiten. We houden ons vast aan het uitgangspunt dat ieder kind maatwerk verdient waardoor je niet vooraf kunt bepalen welke onderwijsvorm daarvoor het meest geschikt is. We stimuleren kinderen zelfdenkende, reflecterende individuen te worden door samen met kind en ouders te bekijken en te bespreken wat het volgende doel in de ontwikkeling is.  

Werken aan je eigen ontwikkeling betekent dat de school zich aan het kind aanpast. Dat wil zeggen, samen met de kinderen onderwijs maken vanuit een basiscurriculum. Dit betekent dat de schoolse vaardigheden goed worden aangeleerd kijkend wat er leeft bij de leerlingen en hierop aansluitend. “Samen, voor hún toekomst” is het motto van het openbaar primair onderwijs Terschelling en dat is wat ons sterk maakt. Samen, met het team, met de kinderen en met de ouders werken we aan de toekomst van alle kinderen binnen onze school.  

Onze school bestaat uit drie groepen: 

 • de onderbouw (groep 1-2-3) 
 • de middenbouw (groep 4-5) 
 • de bovenbouw (groep 6-7-8) 

De onderbouw ontdekt vanuit betekenisvolle thema’s de wereld om zich heen. De leerkracht verbindt voor de verschillende leeftijden de taal- en rekenactiviteiten. De kleuters verwerken dit in de hoeken, de oudere kinderen werken aan lees- en rekendoelen die specifiek zijn voor hun level en die ook een betekenisvolle verwerking krijgen in het hoekenwerk. Kinderen maken in deze groep een soepele overgang van het speelse naar het schoolse leren. Van spelend leren naar leren!   

De onderbouw gaat over in de middenbouw. Letters, cijfers en wat je daarmee kunt doen  worden in het level van de middenbouw uitgebouwd en geoefend. Ook hier verbindt de leerkracht de instructies voor spelling, taal en rekenen voor de verschillende leeftijden, waarna elk kind de vaardigheden kan oefenen om zijn eigen volgende stap te bereiken! 

Wanneer er voldoende is gebouwd aan verschillende basisvaardigheden wordt het tijd om deze kennis in te zetten en te kunnen uitvoeren. De bovenbouw gaat aan de slag met werkstukken, persoonlijke leerdoelen, presentaties, kennis vergaren en verwerken. De leerkracht verbindt weer de instructies: kinderen werken verder aan hun eigen ontwikkeling.  

De voordelen van het werken in combinatiegroepen: 

 • Doordat kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten samen leren en werken, leren kinderen veel van elkaar.  
 • De kleine groepen worden binnen de levels gecombineerd. Kinderen hebben binnen deze werkwijze altijd maatjes om mee te spelen en te werken.  
 • De leerkracht kan op deze wijze de instructies voor de verschillende leeftijden verbinden. Zo blijft er meer ruimte om kinderen te begeleiden bij het verwerken van de lesstof.  

De Prinses Margrietschool, is verdeeld over verschillende leslokalen. De ruimtes zijn rijke, multifunctionele leeromgevingen waarbinnen kinderen van verschillende leeftijden zich breed en vanuit een veelzijdig aanbod kunnen ontwikkelen. Naast de ruimtes in en buiten het lokaal waar kinderen kunnen spelen en overleggen, is er ook plaats aan de groepstafel waar kinderen instructie kunnen krijgen of naast de leerkracht kunnen werken. 

We maken gebruik van de modernste technieken. Alle kinderen hebben toegang tot digitale leermiddelen zoals tablets en laptops. In groep 4 doet Snappet op de tablet zijn intrede. Kinderen verwerken hier deels de taal-, lees- en spellingsinstructies op. Ze leren eigen presentaties te maken op laptops en de IPad, zoals een filmpje. Wat wij van belang vinden is het bewuste aanbod in leren door afwisseling: leren in spelvorm, leren verwerken met papier en digitaal leren.

Het Openbaar Primair Onderwijs Terschelling richt zich in haar ontwikkeling op:

1. Het curriculum 

We brengen kinderen de competenties bij die ze nodig hebben om in de toekomst succesvol en gelukkig in de maatschappij te staan.  

2. Personaliseren van leren 

In onze inspirerende leeromgevingen werken leerlingen op hun eigen niveau en tempo. Onze leerkrachten helpen hen met nemen van verantwoordelijkheid om hun eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen.  

3. De duurzame school 

We bieden onderwijs voor de toekomst. Hierbij staan aandacht voor mens, milieu en de maatschappij centraal. De 17 duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties hanteren we als uitgangspunt.  

4. Onderwijs maak je samen 

Wij geven samen vorm aan ons onderwijs. We betrekken leerlingen, leerkrachten, ouders en de gemeenschap bij hoe we ons onderwijs inrichten.  

Nieuws per mail

Vul je mailadres in om in te schrijven voor e-mail alerts

Voeg je bij 429 andere abonnees

Contact

Prinses Margrietschool
Dennenweg 4
8881CJ West Terschelling
Tel.: 0562 - 79 80 04
e-mail sturen

Calender

september 2022

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 • Studiedag, kinderen vrij
22
23
24
25
26
 • Natuurwijs 1/2/3
27
 • Zwemmen 3/4
28
 • Natuurwijs 4/5
 • Start kinderboekenweek
29
30