Maand archief

Nieuws

Wat doen wij in groep 7/8?

schooljaar 2017-2018

april

De roeiwedstrijd voor de Terschellinger basisscholen heeft woensdag 11 april plaatsgevonden op het Duinmeertje van Hee. Een fantastische prestatie van onze roeiteams. Na een periode van hard trainen zijn de leerlingen erin geslaagd om de Jo Krul trofee in de wacht te slepen. Supertrots zijn wij op deze kanjers!

Het Verkeersexamen is inmiddels afgerond voor groep 7. Onder begeleiding van de politie Terschelling is et theoretisch verkeersexamen afgenomen in de groep. De volgende dag hebben de leerlingen in Midsland een parcours gefietst. Alle leerlingen zijn geslaagd en hebben hun diploma inmiddels ontvangen. Gefeliciteerd allemaal!

In de groep zijn wij bezig met het project Plastic Soep. Afgelopen week zijn wij met alle groepen naar het Groene Strand geweest om afval te ruimen. Allemaal plastic bij elkaar geraapt: draadjes van visnetten, flessen, zakjes, doppen, een zonnebril en zelfs een afstandsbediening. Aankomende weken gaan we samen met Victor Frederik een verdere invulling geven aan het project!

november

We zijn inmiddels gestart met de kernconcepten van het KPC en werken aan het eerste thema ‘Tijd & Ruimte’. Allereerst een geweldige ontmoeting met André Kuipers op de NHL Maritiem instituut Willem Barentsz te West Terschelling. Aansluitend zijn wij beland in de lessen over de ruimte. Daarna aangekomen in de klimaten op aarde. En momenteel maken de kinderen een verwerking over dieren in de dierentuin. De dieren krijgen een passend verblijf, dat wil zeggen dat de leefomgeving is aangepast aan de natuurlijke leefomgeving. Door de grote betrokkenheid van de kinderen is een zichtbare motivatie waar te nemen.

Na de herfstvakantie vertelden de kinderen over de plekken waar zij op vakantie zijn geweest. Ontzettend leuk om met elkaar te ontdekken in welke tijdzone iemand zat. Hoeveel tijdsverschil was er met Nederland? Van de Kaapverdische eilanden, Curacao, Madagascar, Portugal, Turkije, etc, etc

Over twee weken starten wij met een nieuw thema en dit wordt Communicatie. Er staan al allerlei activiteiten op stapel. Deze periode  krijgen de doehoeken een actieve rol. Dit betekent dat de kinderen op maandag aan opdrachten werken die aansluiten bij hun belevingswereld en daardoor betekenisvol zijn!

September

Met de kinderen een fantastisch schoolreisje gehad naar de StayOkay in Heeg. Het plannen van het schoolreisje aan het begin van het schooljaar geeft de leerlingen de kans op een ontspannen en gezellige manier elkaar te ontmoeten. Nu is ook weer te zien dat zij naar elkaar toe groeien en veel lol met elkaar beleven. De Bonte Avond met de diverse challenges, masterchef en het Sinterklaas dobbelspel werden goed ontvangen. Als klapper nog een disco waarbij de muziek door de leerlingen werd geregeld. Als afsluiter op vrijdagmorgen kanovaren door Heeg. Kortom een geslaagde schoolreis!

Deze diashow vereist JavaScript.

Einde schooljaar 2016-2017

De komende tijd werken we aan het thema BEROEPEN. Dit thema staan probleemoplossend vermogen en ICT vaardigheden centraal. Als school zijn we actief bezig met de 21ste eeuwse vaardigheden te verweven in de lessen die we geven. Tijdens de les aardrijkskunde komen deze vaardigheden naar voren door samen op zoek te gaan naar gps-coördinaten van steden m.b.v. een computerprogramma. De kinderen leren over parallellen en meridianen, tijdszones en de datumgrens. Van hieruit gaan de kinderen een reisverslag maken waarbij ze coördinaten van steden, gebergten, wateren toepassen in een presentatie die ze zelf vormgeven. Het gebruik van ICT middelen is hierbij een keuze, dus verrassend wat het gaat worden: een prezi, toneelstuk, rap, opname met een Ipad….. Wat zal het worden?? Afsluitend presenteren ze voor klasgenoten wat ze hebben gemaakt. Wordt vervolgd…..

Verder zijn we na de vakantie gestart in nieuwe tafelgroepjes die de kinderen in overleg hebben samengesteld. Doordat de kinderen veelvuldig met elkaar in gesprek zijn gedurende de dag, ontwikkelen ze inzicht hoe ze dit als groep kunnen regelen. Tevens tijdens samenwerken is de bewustwording voor de kinderen dat zij door te wisselen met werkmaatjes hun klasgenoten goed kennen. Een prachtig inzicht dat maakt dat onze groep 7 & 8 een echte groep is!

Maart

Vrijdag 6 maart naar de verrassende en originele voorstelling van King Lear geweest:

In zijn voorstelling over de klassieker Koning Lear vertelt Joris Lehr vanuit de ogen van de nar van de oude koning:
Er was eens een koning die drie dochters had. De koning was zo oud dat het hem niet meer lukte om alle kaarsjes van zijn verjaardagstaart uit te blazen. Hij besloot om zijn rijk over zijn drie dochters te verdelen. Welke dochter hield het meest van hem? En welke dochter kreeg welk deel? Maar spraken zijn dochters oprecht?

Met een stuk touw verbeeldt Joris alle personages en een denkbeeldige wereld. De nar spreekt altijd de waarheid en weet de koning in tijden van mineur met humor op te beuren en hoopvol te stemmen en het publiek te boeien
Dit beroemde verhaal van William Shakespeare over waarheid en verzoening wordt nu verteld door de nar van de koning. De dwaas die als enige de waarheid spreekt. De clown die grappen bleef maken, ook toen de koning alles kwijt was. En zelfs in een armzalig hutje op de hei, als de koning ook zijn verstand dreigt te verliezen blijkt lachen het beste medicijn. Er gloort weer hoop voor Koning Lear en zijn rijk.
Joris Lehr in Koning Lear      Joris Lehr in Koning Lear

bron:http://www.kunstencultuuropschool.nl/activiteiten/detail/q/id/3674/titel/koning-lear-joris-lehr

Januari / Februari

De afgelopen weken gewerkt aan het thema DE ZEE. Een prachtige start met de hele school met de strandbus van Chris Scheepstra over het Groene Strand naar Paal 3 gereden. Aansluitend op school met elkaar gebrainstormd over de zee. Met de groepen 5 t/m 8 in groepjes een woordweb gemaakt. Vervolgens de woorden geïnventariseerd op onderwerp, zoals dieren, plastic, verschillende zeeën, drijfzand, etc. De kinderen hebben leervragen bedacht. Deze leervragen hebben ze onderzocht met een groepje. Allerlei verschillende manieren van presenteren zijn hieruit naar voren gekomen. Dit door samen te werken problemen opgelost, ICT middelen ingezet en samen kritisch te kijken naar antwoorden die er uit de leervragen naar voren kwamen. Als laatste de presentaties die gehouden zijn door de kinderen zorgen er voor dat klasgenoten prachtige dingen te weten zijn gekomen over het thema DE ZEE.

November

Tijdens de week van de mediawijsheid hebben we het spel Mediamasters gespeeld. Een online spel dat de kinderen bewust maakt van hun gedrag. Daarbij vragen opgelost, filmpjes gekeken en samengewerkt. Kortom alle kinderen van groep 7 & 8 van de Prinses Margrietschool hebben allemaal het diploma MEDIAMASTER gekregen. Zie www.mediamasters.nl

Afgelopen weken waren er stagiaires op school, zij liepen bij ons hun maatschappelijke stage vanuit het voortgezet onderwijs. Ontzettend waardevol voor de kinderen, omdat zij allerlei vragen konden beantwoorden van de kinderen over het reilen en zeilen in het voortgezet onderwijs.  Zoals bijvoorbeeld het magister, huiswerk, fietsen en nablijven werden besproken.

Maandag 28 november gaat groep 8 een dag meelopen op ‘t Schylger Jouw in Midsland. Iedere leerling krijgt een ‘buddy’ toegewezen, die hen de gehele dag begeleidt. De kinderen hebben er veel zin in.           Voor de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs staat op de website van de desbetreffende scholen de uitnodiging, zodat u weet wanneer u samen met uw kind hier kunt kijken.

Met handvaardigheid hebben we gekke wezentjes gemaakt: een beschilderd houtblokje met ijzeren afvalmateriaal erop getimmerd en geboord. Techniek kwam volop aan bod en gereedschappen werden gebruikt: hamer, accuboormachine, schroeven, spijkers, scharnieren, etc, etc. Ontzettend hard gewerkt aan deze unieke wezentjes!

Met rekenen zijn we druk in de weer met o.a. verhoudingstabellen, breuken, procenten, kloktijden, schaal berekenen en het metriek stelsel. Met Begrijpend Lezen is het maken van een Mindmap veelvuldig aan bod gekomen. Verder krijgen we regelmatig reacties van ouders dat het zo fijn is dat de kinderen het huiswerk hier op school al leren plannen.

Oktober

De periode voor de herfstvakantie staat in het teken van de kinderboekenweek ‘Voor altijd jong’. Samenwerken aan opdrachten, een manier kiezen om ze uit te werken, gedichten schrijven en een interview afnemen staan centraal.

De kinderen zijn gestart met huiswerk maken. Het doel is ‘leren plannen’. Op een huiswerkplanner aangeven hoe je week eruitziet en vervolgens waar nodig is aanpassingen maken. De kinderen krijgen op deze manier bewustwording van hun eigen ritme, waarin sporten, muziekles, toneelclub en andere zaken een plek krijgen.

Regelmatig zitten de kinderen op een andere plek in de klas. In een groep is het belangrijk dat je elkaar leert kennen, zodat je leert samen te werken en dingen op te lossen. De ene keer zit je in een tafelgroepje of een keer in een twee- of drietal.

September 

Wat een ongelooflijk mooi schoolreisje hebben wij gehad met prachtig weer! Drie dagen op Terschelling op camping Nieuw Formerum. Doel van het schoolreisje aan het begin van het jaar is een groep te vormen. Drie dagen intensief met elkaar omgaan. Wat zagen wij als leerkrachten > respect en vertrouwen naar elkaar. De groep is een ECHTE groep!

Ieder tentgroepje had op school al voor 2 dagen een menu vastgesteld. De kinderen zijn met hun budget in de portemonnee naar de supermarkt gegaan. Daarna koken en lekker eten. Dankzij Primakamp Terschelling hadden we de uitrusting voor het koken.

Een GPS dropping, Archery Tag en het Klimbos werden verzorgd door Sportevents Terschelling. We zijn met elkaar heel actief bezig geweest. Daarnaast gezwommen in het Duinmeertje. Kijkt u ook bij de foto’s dan kunt u zien hoe wij hebben genoten met elkaar.

Kortom een zeer geslaagde schoolreis!

Augustus 2016

Het schooljaar is weer begonnen! Maandag 29 augustus zijn we in de groep met elkaar van start gegaan. Leuke verhalen gehoord van wat er allemaal in de vakantie is gebeurd.

We zijn gestart met Snappet 3.0. op de tablet, een voor ons bekend leermiddel waarmee de kinderen hun dagelijkse werk maken. Snappet 3.0. is een nieuw ontwikkelde versie die ervoor zorgt dat de kinderen nog beter op eigen leerdoelen kunnen werken.

Voor de komende weken staan er inspirerende en leuke activiteiten op stapel: het 3-daagse schoolreisje naar camping Nieuw-Formerum, een excursie naar de boerderij van Gerard Cupido in Lies en een museumbezoek/rondwandeling over ‘de Grote Brand van 1666’ door Geesje Lettinga bij ‘t Behouden Huys in West Terschelling.

Start schooljaar 2016-2017

Juni 2016

Deze maand heeft in het teken gestaan van het Afrika project. Dominee Mathilde de Graaff heeft het project geopend. Zij vertelde over haar deelname in Team Cement Terschelling, dit was tevens ons goede doel. De kinderen hebben gewerkt aan de 21ste eeuwse vaardigheden. Kortom de vaardigheden die wij als school de kinderen willen leren zijn volop aan bod gekomen. (zie hiernaast het spel waar we mee hebben gespeeld).

Er is gewerkt aan bv. Minecraft waarbij de kinderen in groepjes een Afrikaanse gemeenschap hebben gebouwd waarin deze mensen gelukkig kunnen zijn. Als afsluiting hadden ze allemaal een presentatie gemaakt van hun gebouwde wereld. Super om te zien wat onze kinderen allemaal samen kunnen maken!

Ook hebben de kinderen in groepjes zelf iets bedacht wat ze wilden uitwerken over Afrika: dansen bedenken en uitvoeren in alle groepen / een knikkerbaan voor Afrikaanse kinderen maken / een Lesotho spel / een kijkdoos / een wereld nabouwen met duplo en filmen / een werpspel. Fantastisch om te zien wat de kinderen hebben bedacht en uitgewerkt!

Zie het nieuwsbericht van het Open Podium van 30 juni 2016 met de foto’s.

Mei 2016

De kinderen hebben gewerkt aan het project over de Tweede Wereldoorlog. Hierbij hebben de kinderen allerlei ideeën geopperd hoe ze graag iets wilde uitwerken over dit project. Zie bij het kopje foto’s, hier krijgt u een indruk van wat er allemaal is gemaakt.

Van onze klas zijn er twee leerlingen die op 4 mei tijdens de Dodenherdenking bloemen hebben gelegd bij het Oorlogsmonument op de Algemene begraafplaats te West Terschelling. Dit monument is geadopteerd door de eilander basisscholen.

April 2016

Op donderdag 7 april zal groep 7 het theoretisch Verkeersexamen maken in de klas o.b.v. een agent. Op vrijdagmiddag 8 april zullen de kinderen deelnemen aan het praktisch examen in Midsland. Op de site kunnen kinderen oefenen met verkeersexamens: examens verkeer

Woensdag 13 april staat de Jo Krul roeiwedstrijd gepland in het Duinmeertje van Hee. De sloepjes liggen sinds twee weken in het water. De trainers zijn geregeld en de kinderen zijn begonnen met de voorbereidingen. Er wordt dus volop getraind. Wie o wie zal de trofee dit jaar winnen??

Deze maand staat voor groep 8 de Eindcito gepland op 19, 20 en 21 april. De kinderen hebben inmiddels de ouderinformatiekrant meegekregen naar huis.

En daarnaast gaan de kinderen van groep 7 en 8 van de Prinses Margrietschool deze maand pannenkoeken bakken in zorgcentrum de Stilen te West Terschelling.

Maart 2016

De maand van onze musical: Een feest van kleur! Wat hebben we een voorbereidingen gehad. Veel geoefend, decors geschilderd en samen gezongen. De avond was een daverend succes. De prachtige foto’s zijn te vinden op deze site en op Facebook.

De paashaas kwam ons donderdagmiddag 24 maart verrassen en vertelde dat hij paaseieren voor ons verstopt had. Met alle groepen van de Prinses Margrietschool liepen we naar Doodemanskisten (West Terschelling) om de eieren te zoeken. De eieren werden in een mand verzameld en aan het einde werden ze verdeeld onder alle kinderen. Een hele gezellige middag zo vlak voor de Paasdagen.

Februari 2016

Het schoolschaatsen is afgerond en wat hebben de kinderen genoten. Schaatsen onder begeleiding van langeafstandschaatster en schaatscoach Klasina Seinstra (winnaar 15de Elfstedentocht in 1997!). Van de kinderen van de Prinses Margrietschool in West Terschelling mag dit zeker een vervolg hebben komend schooljaar! Wie weet??

Nu zijn we inmiddels zover dat de rollen in de groep verdeeld gaan worden voor onze schoolmusical. We hebben de hele musical al doorgenomen. Fijne tips krijgen we van Hedwig Koers. Zij is actrice, theaterproducent en theaterdocent en komt uit Amsterdam. Ontzettend mooi om te zien wat een zelfbedacht toneelstuk gekoppeld aan bewegen op muziek met kinderen doet! Prachtige samenwerking ontstaat er.

Met Crea zijn we aan het figuurzagen. De kinderen zijn vanuit een eigen ontwerp aan de slag gegaan. Inmiddels is alles uitgezaagd en zijn we de figuren aan het schilderen. Als laatste gaan we ze aflakken, zodat de kunstwerken een mooie finishing touch krijgen!

Januari 2016

Vandaag gaan de kinderen voor de eerste keer schaatsen in Leeuwarden. Dus met de boot van Terschelling naar Harlingen: de kinderen, juf Arine, twee ouders en juf Eke naar de Elfstedenhal om schaatsles te volgen op de vrijdagmiddagen van 22 januari en 5 februari 2016. Deze lessen worden verzorgd door ervaren trainers. Dus volop plezier!

Deze maand starten we met de voorbereiding van de schoolmusical in de groep. De rollen zullen besproken worden en dan met elkaar bespreken wie gaat welke rol doen. In het kader van het project De brand van 1666 staan er toneellessen op het programma, start is woensdag 27 januari. Deze toneellessen worden gegeven door een drama docent. Hier krijgen we vast mooie tips die wij kunnen gebruiken voor de schoolmusical.

Op woensdag 27 januari hebben we het voorleesontbijt. Allereerst is er voor de kinderen van alle groepen een gezamenlijke start in de hal. Aansluitend wordt er in de klassen gezellig met elkaar gegeten. Groep 5 t/m 8 eet met elkaar en groep 1 t/m 4.

December 2015

Het Sinterklaasfeest, wat zijn er prachtige surprises gemaakt: een shirt van FC-Utrecht, 2 Minions, een wereldbol e.d. Bij de foto’s kunt u zien hoe ze eruitzien. We deden een spel met de dobbelsteen en elk nummer had een betekenis. Bv. 1 pak een cadeau voor een ander, 2 zing samen een lied, 3 roep: “Sinterklaas, ik hou van u!”, etc. Aan de gedichten was ook veel aandacht aan besteed. Al met al een supergezellige ochtend gehad!

Het project MediaMasters is afgerond. De kinderen hebben afgelopen vrijdag het Diploma gekregen. In de klas uitvoerig gesproken over Social media. Een poster gemaakt met afspraken over chatten via Whatsapp, maar het kan gaan over alle vormen van chatten via internet. Mediawijs is groep 7&8!!

November 2015            

Tv, internet, sociale media, apps, games en smartphones: de mogelijkheden die media bieden zijn grenzeloos. Maar hoe werken ze, wat hebben ze voor invloed en wat kun je ermee? Dat ontdekken de leerlingen van groep 7 en 8 in het superspannende mediawijsheidspel: MediaMasters 2015. Komende week spelen we het spel tijdens de week van de mediawijsheid van 20 t/m 27 november.

De interactieve game biedt ons een kans om op een toegankelijke en uitdagende manier met media in de klas aan de slag te gaan. Met hulp ervaren kinderen de kansen van media, maar zullen ze ook alert moeten zijn én een kritische blik nodig hebben.

Doelstellingen MediaMasters voor leerlingen

 • Kritisch leren kijken naar media en snappen hoe deze werken (analyse)
 • Het effect (bedoeld of onbedoeld) van media ervaren en begrijpen (bewustzijn)
 • Inzicht krijgen in hun eigen mediagedrag (privacy en respect)
 • Praten over media, thuis en in de klas (dialoog)

 

September 2015

Alex de Wolf, een bekende kinderboekenillustrator, nam ons mee naar het museum. Hier bekeken we de dieren die op Terschelling voorkomen. De kinderen kregen een schetsboek en maakten onder zijn begeleiding een schets van een dier. Terug op school gingen ze de schets uitwerken met verf. Uiteindelijk werden alle dieren van de groepen 1 t/m 8 opgeplakt. Dit prachtige werkstuk is te bewonderen in de hal.

Een heerlijke schoolreis met elkaar gehad naar de StayOkay in Heeg! Met verschillende activiteiten zoals: kanovaren,  soemoworstelen, vlotbouwen en zeilen! De Bonte Avond werd op school al voorbereid en de kinderen kwamen met spelletjes, een quiz, een eetwedstrijd en nog veel meer. Al met al een supergezellige avond! We merken dat het voor de groep fijn is dat deze schoolreis aan het begin van het jaar plaatsvindt, omdat de kinderen elkaar op een andere manier meemaken als op school. Voor de groepsvorming dus een geweldige schoolreis!

Nieuws per mail

Vul je mailadres in om in te schrijven voor e-mail alerts

Voeg je bij 383 andere abonnees

Contact

Prinses Margrietschool
Dennenweg 4
8881CJ West Terschelling
Tel.: 0562 - 79 80 04
e-mail sturen

Kalender

juli 2018

ma di wo do vr za zo
1
2
 • Juf Ineke jarig
 • Studiedag 7, leerlingen vrij
3
4
5
 • Strand sportdag
 • GEEN plusklas
6
7
8
9
10
11
12
 • Plusklas
13
14
15
16
 • Doe-middag gr 8 VMBO
17
 • Afscheidsavond gr 8
18
19
 • Plusklas
20
 • 12.00u leerlingen vrij
21
 • Zomervakantie
22
 • Zomervakantie
23
 • Zomervakantie
24
 • Zomervakantie
25
 • Zomervakantie
26
 • Zomervakantie
27
 • Zomervakantie
28
 • Zomervakantie
29
 • Zomervakantie
30
 • Zomervakantie
31
 • Zomervakantie